Zákon o odpadech

Dne 13. 8. 2005 vstoupila v účinnost novela zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ze které vyplývá výrobcům a dovozcům elektrozařízení, uvedených v příloze tohoto zákona, povinnost financovat, zajišťovat a spolupodílet se na sběru a likvidaci elektroodpadu.
Realizace v praxi znamená navýšení ceny výrobcem/distributorem o tzv. recyklační poplatek. Tento poplatek je přeúčtováván dále až na konečné spotřebitele.

Sběrné místo na tento druh odpadu je povinna zajistit každá obec.

On-line vyhledávač sběrných míst dle Vaší lokality naleznete zde. Na těchto sběrných místech od Vás odpad převezmou a zdarma jej ekologicky zlikvidují (samozřejmě likvidaci a recyklaci odpadu jste si zaplatili již při nákupu výrobku).

Podrobný seznam zboží, které podléhá zákonu o elektroodpadu, naleznete na stránkách společnosti REMA.

V ceně zboží zakoupeného u nás je zahrnut recyklační poplatek.